Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > The Parliamentary Assembly – Union... > PA-UfM / EMPA plenary sessions > XIV SESJA

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

XIV SESJA

28-29.04.2018, KAIR

PROJEKT PROGRAMU

Niedziela, 29 kwietnia 2018

Sesja plenarna "Zwalczanie terroryzmu w regionie eurośródziemnomorskim

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XIII sesji plenarnej
  4. Debata
  5. Prezentacja działalności Unii dla Śródziemnomorza
  6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów zaleceń oraz wniosków przedstawionych przez komisje i grupy robocze
  7. Zakończenie obrad, przekazanie przewodnictwa ZPUŚ, wystąpienia

PRZYJĘTE REKOMENDACJE

  1. Recommendation of the Committee on Political Affairs, Security and Human Rights
  2. Recommendation of the Committee on Improving Quality of Life, Exchanges between Civil Societies and Culture
  3. Recommendation of the Committee on Economic and Financial Affairs, Social Affairs and Education 

 

wróć do góry