Print

XV SPOTKANIE

4-6.09.2019, HELSINKI

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Joanna Lichocka (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Leszek Ruszczyk (PO-KO) - członek Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, sen. Jarosław Rusiecki (PiS) - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, sen. Tomasz Grodzki (PO-KO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU

Czwartek, 5 września 2019

Piątek, 6 września 2019

DOKUMENTY

 Final Statement by the Co-Presidency/Oświadczenie końcowe Prezydencji