Print

Debate on the State of the Union and the Commission Work Programme 2020

DOKUMENTY

Program prac 2020

Orędzie o stanie Unii 2020

DEBATA W SEJMIE

14.07.2020 Posiedzenie Komisji do Spraw UE
EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie , COM(2020) 440

DEBATA W PE

30.01.2020 Posiedzenie Parlamentu Europejskiego
Debata nad Programem prac Komisji na 2020
Nagranie video debaty nad stanem Unii
16.09.2020  Sprawozdanie stenograficzne z debaty nad oświadczeniem przewodniczącej o sytuacji w Unii (orędziem o stanie Unii)

PARLAMENTY NARODOWE

INNE

 

 

16.09.2020