Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Joint Parliamentary Scrutiny Group on... > JPSG meetings > Spotkanie GWKP

 

logo slovenia 1

AAA Print

Spotkanie GWKP

01-02.02.2021 [Lizbona] wideospotkanie

 

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jacek Kurzępa (PiS), Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, pos. Krzysztof Lipiec (PiS), Komisja do Spraw UE; sen. Aleksander Pociej (KO), przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich

 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Poniedziałek, 1 lutego 2021

  • Spotkanie trojki prezydencji
  • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne; informacja przewodniczącego nt. wyników spotkania trojki (sprawy proceduralne)
  • Działalność Europolu w okresie wrzesień 2020-luty 2021; wymiana opinii
  • Debata tematyczna I: Cyberprzestępczość i odporność cyfrowa

Wtorek, 2 lutego 2021

  • Wystąpienie otwierające nt. nowelizacji i wzmocnienia mandatu Europolu; wymiana opinii
  • Debata tematyczna II: Wpływ epidemii Covid-19 na bezpieczeństwo wewnętrzne UE – rola współpracy policyjnej; wymiana opinii
  • Uwagi końcowe współprzewodniczących

DOKUMENTY SPOTKANIA

GWKP Europolu na stronie IPEX

Summary conclusions by the Co-Chairs, 02.02.2021 / Streszczenie końcowe współprzewodniczących, 02.02.21