Print

Interparliamentary Conference on Covid-19: Health impact and social effects

13.04.2021, WIDEOKONFERENCJA (współorganizowana przez Komisję Zdrowia oraz Komisję Zatrudnienia i Spraw Społecznych portugalskiego Zgromadzenia Republiki)

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Bolesław Piecha (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, członek Komisji do Spraw UE Sejmu RP, sen. Ryszard Majer (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

PORZĄDEK OBRAD

 

Wpływ pandemii na zatrudnienie w wymiarze społecznym i pracy