Print

Second High-level Interparliamentary Conference on Migration and Asylum in Europe

Parlament Europejski (format hybrydowy), 14.06.2021

Strona konferencji

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Daniel Milewski (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP; sen. Aleksander Pociej (KO), przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

Otwarcie

 Sesja 1: Wpływ pandemii COVID-19 na polityki migracyjne i azylowe

Sesja 2: Zewnętrzny wymiar polityk migracyjnych i azylowych

Zamknięcie konferencji: oświadczenia końcowe przewodniczącego Eduardo Ferro Rodriguesa i przewodniczącego Davida-Marii Sassolego