Home

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

Parlamentarna Komisja Wspólna Rzeczypospolitej - Polskiej i Unii Europejskiej (PKWRPiUE)

DELEGACJA SEJMU I SENATU DO PKWRPiUE*

Członkowie delegacji

 1. pos. Józef Oleksy, przewodniczący (SLD)
 2. sen. Edmund Wittbrodt, wiceprzewodniczący (Blok Senat 2001)
 3. pos. Janusz Lewandowski, wiceprzewodniczący (PO)
 4. pos. Wacław Klukowski (PBL)
 5. pos. Eugeniusz Kłopotek (PSL)
 6. pos. Marek Kotlinowski (LPR)
 7. pos. Bogusław Liberadzki (SLD)
 8. pos. Janusz Lisak (UP)
 9. pos. Sylwia Pusz (SLD)
 10. pos. Aleksander Szczygło (PiS)
 11. sen. Bernard Drzęźla (KS SLD-UP)
 12. sen. Zdzisława Janowska (KS SLD-UP)

Zastępcy

 1. pos. Adam Bielan (PiS)
 2. pos. Jerzy Czepułkowski (SLD)
 3. pos. Zofia Grzebisz-Nowicka (SLD)
 4. pos. Roman Jagieliński (PLD)
 5. pos. Antoni Macierewicz (RKN)
 6. pos. Jerzy Michalski (SLD)
 7. pos. Jacek Protasiewicz (PO)
 8. pos. Czesław Siekierski (PSL)
 9. pos. Robert Smoleń (SLD)
 10. sen. Adam Biela (KS Ludowych i Niezależnych)
 11. sen. Bogusław Litwiniec (KS SLD-UP)
 12. sen. Bogusław Mąsior (KS SLD-UP)

*Ostatnie spotkanie PKWRPiUE odbyło się 24-25 listopada 2003 r.