Strona główna

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

Konkurencja - wybrane książki

 • Bolecki A.[i in.]: Prawo konkurencji, Warszawa 2012.
 • Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji (red. A. Piszcz, D. Wolski), Warszawa 2016.
 • Dobosz K.: Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy Państw Członkowskich, Warszawa 2018.
 • Doniec A.: Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka, Warszawa 2016.
 • Ekonomia ochrony konkurencji : ograniczenia wertykalne : praca zbiorowa (pod red. A. Fornalczyk i T. Skocznego), Warszawa 2016.
 • Falandysz-Zięcik A. (i.in.): Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji : Unia Europejska - Polska, Warszawa 2018.
 • Gac M.: Group litigation as an instrument of competition law enforcement : analysis based on European, French and Polish experience, Warsaw 2017.
 • Gorynia M.: Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2011.
 • Jurczyk Z.: Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Kluzek M.: Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej, Poznań 2012.
 • Kociubiński J.: Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego, Warszawa 2016.
 • Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej (red. M. Klamut ), Wrocław 2011.
 • Kostecka-Jurczyk D.: Porozumienia kooperacyjne w polskim i europejskim prawie konkurencji, Wrocław 2014.
 • Kunert-Diallo A.: Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych, Warszawa 2018.
 • Maziarz A.: Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Lublin 2013.
 • Michałek M.: Right to defence in EU competition law: the case of inspections, Warsaw 2016.
 • Nolan A. M.: Unijne prawo konkurencji: efektywność systemu odesłań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, Warszawa 2015.
 • Rokita K.: Niezależność krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa Unii Europejskiej, Wrocław 2017.
 • Sikorski R.: Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Szczodrowski J.: Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji : prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach, Warszawa 2015.
 • Kolasiński M.K.: Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej, Toruń 2012.
  Aktualizacja: lipiec 2018