Strona główna

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna - wybrane książki

 • Cabal Ch.: Politique spatiale: l'audace ou le déclin: comment faire de l'Europe le leader mondial de l'espace, Paris 2007.
 • Czekański Ł., Gajek P.: Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje, Warszawa 2015.
 • Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy Polski (red. M. S. Bańka), Warszawa 2010.
 • Innowacyjna Polska w Europie 2020: szanse i zagrożenia trwałego rozwoju (red. U. Płowiec), Warszawa 2010.
 • Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie (red. nauk. K. Myszona-Kostrzewa), Warszawa 2017.
 • Knapińska A.: Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD: stan i problemy rozwoju, Warszawa 2009.
 • Kuliński M.: Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Kukliński A., Lusiński C., Pawłowski K.: Towards a new creative and innovative Europe, Nowy Sącz 2007.
 • Leal Filho W., Weresa M.: Achieving competitiveness through innovations - a challenge for Poland and other new EU member states, Frankfurt am Main 2007.
 • Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne: aspekty prawne (red. J. Barcz), Warszawa 2010.
 • Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku. Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku (red. A. Kukliński), Kraków 2010.
 • Puślecki Z.W., Walkowski M.: Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej: innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność (red. Targalski J.), Kraków 2010.
 • Sawulski J.: Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej, Warszawa 2017.
 • Schröder G.: Unia Europejska w zglobalizowanym świecie : wyzwania i szanse dla Polski i Niemiec, Warszawa 2011.
 • The cogs that move the wheel: seven key messages from Central Europe on the successor to the Lisbon Strategy (red. Rybiński K.), Warszawa 2009.
 • Towards a new creative and innovative Europe (red. A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski), Nowy Sącz 2007.
 • Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej (red. J. Stacharska-Targosz,  J. Szostak), Poznań 2010.

Aktualizacja: sierpień 2018