Drukuj

Parlamentarny tydzień semestru europejskiego 2013

28-30.01.2013, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Adam Rogacki (PiS) – członek Komisji Gospodarki Sejmu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.