Strona główna

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

KMSKZG, spotkanie II

20-21.01.2014, BRUKSELA

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE / Konferencja Międzyparlamentarna Artykułu 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu została zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego.

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Dariusz Rosati (PO) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Adam Rogacki (PiS) – członek Komisji Gospodarki, sen. Mieczysław Augustyn (PO) – przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, sen. Kaziemierz Kleina (PO) – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 20 stycznia 2014

  1. Otwarcie spotkania
  2. Zaburzenia równowagi makroekonomicznej w Europie

Wtorek, 21 stycznia 2014

  1. Demokratyczna legitymizacja programów dostosowania gospodarczego
  2. Wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie poprzez finansowanie realnej gospodarki
  3. Wzmocniony nadzór fiskalny w UGW

Draft agendapdf

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.