Drukuj

Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

Strona GWKP

Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP) została ustanowiona na mocy rozporządzenia nr 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 9-10 października 2017 r. w Brukseli, na podstawie decyzji KPPUE z Luksemburga (22-24 maja 2016) i Bratysławy (23-24 kwietnia 2017).

GWKP monitoruje pod względem politycznym działania Europolu służące realizacji jego zadań, w tym wpływ tych działań na podstawowe prawa i wolności osób fizycznych. Uprawnienia GWKP określono w art. 51 rozporządzenia nr 2016/794. GWKP uzyskała prawo do otrzymywania następujących informacji od Europolu:
- oceny zagrożenia, analizy strategiczne, ogólne sprawozdania sytuacyjne, wyniki badań i ocen zleconych przez Europol,
- uzgodnienia administracyjne,
- roczne i wieloletnie programy prac
- roczne sprawozdania nt. działalności Europolu,
- sprawozdanie z oceny Europolu sporządzone przez Komisję.

Prezydencję GWKP wspólnie sprawują parlament państwa sprawującego rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski.

Sposób organizacji i regulamin grupy określają wspólnie PE i parlamenty narodowe. Regulamin GWKP został przyjęty podczas jej drugiego posiedzenia 19 marca 2018 w Sofii.

Sejm jest reprezentowany w GWKP przez dwóch przedstawicieli (z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej).

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE