Strona główna

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

Europejski Tydzień Parlamentarny 2019

18-19.02.2019, BRUKSELA

CYKL SEMESTRU EUROPEJSKIEGO 2019

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna) – przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, pos. Andrzej Szlachta (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Bartłomiej Wróblewski (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Grzegorz Bierecki (PiS) – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, sen. Andrzej Stanisławek (PiS) - przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz sen. Mieczysław Augustyn (PO) – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz członek senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 

 

PROGRAM

 1. W jaki sposób europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej funkcjonował do dziś?
 2. Międzyparlamentarne spotkania komisji (równolegle):
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna PE (ECON)
   - Temat I: Kwestie podatkowe i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
   - Temat II: Unia bankowa: wyzwania na przyszłość
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE
   - Temat I: Nowe formy zatrudnienia
   - Temat II: Stałe monitorowanie i ocena działań państw członkowskich skierowanych do osób niepełnosprawnych jako integralna część semestru europejskiego
  • Komisja Budżetowa PE
   - Temat: Wieloletnie ramy finansowe (WRF) 2021-2027 i zasoby własne

 

KONFERENCJA MIĘDZYPARLAMENTARNA DS. STABILNOŚCI, KOORDYNACJI I ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO W UE

Po raz szósty Europejski Tydzień Parlamentarny obejmuje, obok spotkań semestru europejskiego, Konferencję Międzyparlamentarną ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.