Drukuj

Europejski Tydzień Parlamentarny 2020

18-19.02.2020, BRUKSELA

CYKL SEMESTRU EUROPEJSKIEGO 2020

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Krzysztof Tchórzewski (PiS) – przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, pos. Andrzej Kosztowniak (PiS) – zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Kazimierz Gołojuch (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Kazimierz Kleina (PO) – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Marek Pęk (PiS) - przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP oraz sen. Danuta Jazłowiecka (PO) – zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP. 

PROGRAM

KONFERENCJA MIĘDZYPARLAMENTARNA DS. STABILNOŚCI, KOORDYNACJI I ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO W UE

Po raz siódmy Europejski Tydzień Parlamentarny obejmuje, obok spotkań semestru europejskiego, Konferencję Międzyparlamentarną ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.