Home

 

logofin

AAA Print

IV Szczyt PPUdŚ

12.05.2017, RZYM

PROJEKT PROGRAMU pdf

 1. Wystąpienia powitalne
 2. Przemówienia
 3. Zatrudnienie, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój w regionie eurośródziemnomorskim
  • Wystąpienia przewodniczących parlamentów Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • Przyjęcie deklaracji z IV Szczytu Przewodniczących
  • Uwagi końcowe
 4. Grupa robocza ws. finansowania ZPUŚ i zmiany regulaminu
 5. Spotkania komisji
 6. Spotkanie Prezydium oraz spotkanie Prezydium z przewodniczącymi komisji i grup roboczych

 

Declaration of the Summit of Presidents of the Parliaments of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean Union pdf