Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Inter-Parliamentary Conference for... > Conference meetings > IV Spotkanie

 

logo-spanish-pr

AAA Print

IV Spotkanie

3-4.04.2014, ATENY

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Mariusz Antoni Kamiński (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, pos. Jarosław Górczyński (PSL) – członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych, sen. Edmund Wittbrodt (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Wojciech Skurkiewicz (PiS) – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej.

 

PORZĄDEK DZIENNY

Czwartek, 3 kwietnia 2014

 1. Otwarcie Konferencji
 2. Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa u południowych i wschodnich sąsiadów UE - krajowa perspektywa

Piątek, 4 kwietnia 2014

 1. Obecne priorytety w ramach WPZiB i WPBiO, w tym sytuacja na Ukrainie (in camera)
 2. Konkluzje grudniowej Rady Europejskiej: Rozwój w sektorze obrony i bezpieczeństwa
 3. Sesje warsztatowe:
  • Stategia UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego, morski wymiar WPBiO
  • Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie
  • Rozmieszczenie wojsk w ramach WPBiO, procedury i praktyka podejmowania decyzji w parlamentach
 4. Prezentacja raportu komisji ad hoc
 5. Sprawozdania z sesji warsztatowych i przyjecie konkluzji
 6. Zamknięcie Konferencji

DOKUMENTY