Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > COSAC meetings > LI COSAC

 

logo be

AAA Print

LI COSAC

15-17.06.2014, ATENY

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Agnieszka Pomaska (PO) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Tomasz Kamiński (SLD) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Krzysztof Szczerski (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – członek Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 16 czerwca 2014

 1. Otwarcie sesji i sprawy proceduralne.
 2. Grecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - stan prac.
 3. Wspólna wizja Europy 2025.
 4. Wyzwania dla UE: kryzys na Ukrainie.
 5. Legitymacja demokratyczna i przywództwo europejskie: dzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wtorek, 17 czerwca 2014

 1. Spotkanie Forum Kobiet COSAC - kobiecy kapitał wobec kryzysu gospodarczego i finansowego.
  - Kryzys gospodarczy i finansowy: wpływ na kobiety.
  - Włączenie perspektywy gender do strategii wzrostu UE.
 2. Zmniejszanie deficytu społecznego w UE.
  - Nowa koncepcja europejskiej strategii zatrudnienia.
  - Inwestowanie w europejską młodzież: droga wyjścia z kryzysu gospodarczego.
  - System gwarancji dla młodzieży: najlepsze praktyki.
  - Pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości młodzieży.
 3. Przyjęcie uwag dla instytucji UE i konkluzji LI COSAC.

DOKUMENTY

 • Uwagi LI Konferencji COSAC pdf / Contribution of the LI COSAC pdf_EN
 • Konkluzje LI Konferencji COSAC pdf /Conclusions of the LI COSAC pdf_EN
Wyzwania dla UE:Kryzys na Ukrainie