Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > COSAC meetings > LVI COSAC

 

logo prez port

AAA Print

LVI COSAC

13-15.11.2016, BRATYSŁAWA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Michał Stasiński (N) - członek Komisji, pos. Dominik Tarczyński (PiS) - członek Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji.

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO pdf

Niedziela, 13 listopada 2016

  • Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 14 listopada 2016

  • Spotkanie grup politycznych
  • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne, uwagi wstępne, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne, prezentacja Dwudziestego szóstego raportu półrocznego COSAC
  • Sesja I - Słowacka prezydencja w Radzie UE – stan prac, debata
  • Sesja II - Wzmacnianie pozycji parlamentów narodowych w UE, debata
  • Sesja III - Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP): umowa handlowa między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi (wyzwania, możliwości i ryzyko), debata
  • Spotkanie przewodniczących COSAC - debata nad projektem uwag LVI posiedzenia COSAC

Wtorek, 15 listopada 2016

  • Sesja IV - 2016: Unia Energetyczna - "rok skutecznej realizacji", debata
  • Sesja V - Zabezpieczanie zewnętrznych granic UE w kontekście nielegalnej migracji, debata
  • Przyjęcie uwag i konkluzji LVI COSAC

DOKUMENTY

Uwagi LVI COSAC - wersja tymczasowa pdf 

Contribution of the LVI COSAC pdf