Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Conference of Speakers of the... > Meetings of the Conference of... > Konferencja w Brdo pri Kranju

 

logo be

AAA Print

Konferencja w Brdo pri Kranju

28-29.03.2022

PROGRAM

Poniedziałek, 28 marca 2022

  • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Niemcy, Słowenia, Czechy, Parlament Europejski)
  • Sesja inauguracyjna
    • powitanie uczestników: Igor Zorčič, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii, Alojz Kovšca, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowenii
    • przyjęcie porządku obrad

Główni mówcy: Borut Pahor, Prezydent Republiki Słowenii, Roberta Metsola, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego

  • Sesja I: Rola parlamentów w polityce sytuacji nadzwyczajnych – budowanie odporności demokratycznych rządów 

Główni mówcy: Meritxell Batet Lamaña, Przewodnicząca Kongresu Deputowanych Królestwa Hiszpanii, Roberto Fico, Przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Włoskiej, Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wtorek, 29 marca 2022

  • Sesja II: Unia Europejska jako gwarant stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie (i poza nim)

Zaproszony mówca: Talat Xhaferi, Przewodniczący Sobrania Republiki Północnej Macedonii

Wystąpienie specjalne (wideo): Ruslan Stefanchuk, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy

Główni mówcy: Miloš Vystrčil, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, Constantine An. Tassoulas, Przewodniczący Parlamentu Grecji, Wolfgang Sobotka, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Austrii

  • Debata i przyjęcie konkluzji
  • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

 Conclusions of the Presidency / Konkluzje prezydencji