Drukuj

Kalendarium przygotowańPOLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UE, lipiec-grudzień 2011

  1. Debaty w Sejmie i Senacie
  2. Współpraca parlamentarna trio prezydencji: Polski, Danii i Cypru
  3. Wizyty przedstawicieli PE w Sejmie i Senacie

1. Debaty w Sejmie i Senacie

Sejm

Senat

2. Współpraca parlamentarna trio prezydencji: Polski, Danii i Cypru

Deklaracja współpracy między izbami parlamentów Polski, Danii i Cypru, 17.05.2010 [j. ang.] 

3. Wizyty przedstawicieli PE w Sejmie i Senacie

17 czerwca 2011 odbyło się spotkanie Konferencji Przewodniczących PE z przedstawicielami Sejmu i Senatu poświęcone przygotowaniom do polskiej Prezydencji w Radzie UE. Konferencja Przewodniczących jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnym m. in. za kontakty z parlamentami narodowymi. W jej skład wchodzą Przewodniczący PE i przewodniczący grup politycznych oraz jeden przedstawiciel posłów niezrzeszonych. Delegacji PE przewodniczył J. Buzek, Przewodniczący PE. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział Marszałek Sejmu G. Schetyna, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, przewodniczący klubów parlamentarnych oraz przewodniczący komisji spraw zagranicznych i komisji ds. UE Sejmu i Senatu.

W 2011 roku delegacje komisji Parlamentu Europejskiego wzięły udział w spotkaniach z przedstawicielami komisji polskiego parlamentu: