Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Conference of Speakers of the... > Meetings of the Conference of... > Konferencja w Rzymie

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Konferencja w Rzymie

20-21.04.2015

PORZĄDEK DZIENNY pdf

 1. Otwarcie Konferencji
  Wystąpienie powitalne: Laura Boldrini – Przewodnicząca Izby Deputowanych oraz Pietro Grasso – Przewodniczący Senatu Republiki Włoch
  Przyjecie porządku obrad
 2. Europa po kryzysie: nowe ścieżki wzrostu
  Wystąpienia:
  Jeremy Rifkin, ekonomista, założyciel i prezes Fundacji Badań Trendów Gospodarczych
  Claude Bartolone, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Francji
  Debata
 3. Europa jako kontynent praw podstawowych: wolności, solidarności i bezpieczeństwa
  Wystąpienia:
  Jean-Claude Bonichot, sędzia w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości
  Mars Di Bartolomeo, Przewodniczący Izby Deputowanych Luksemburga
  Zoi Konstandopolou, Przewodnicząca Parlamentu Grecji
  Morten Kjaerum, dyrektor Raoul Wallenberg Institute, były dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE
  Debata
 4. Rola parlamentów w negocjacjach umów międzynarodowych w UE
  Wystąpienia:
  Martin Schulz, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
  Aunochka Van Miltenburg, Przewodnicząca Izby Reprezentantów Holandii
  Pascal Lama, honorowy Przewodniczący Instytutu Jaques'a Delorsa
  Rosa Pavanelli, Sekretarz Generalna Public Service International
  Debata
 5. Dyskusja nad ewentualnym przyjęciem Regulaminu Międzyparlamentarnej Konferencji z art. 13 Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzania w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz dyskusja nad ewentualnym przyjęciem poprawionego Regulaminu Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
 6. Wzmocnienie dialogu politycznego w UE
  Wystąpienie:
  Loreta Graužinienė, Przewodnicząca Seimasu Litwy
 7. Przyjęcie konkluzji prezydencji 

Konkluzje prezydencji  pdf