Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > Meetings of chairpersons of... > VII Spotkanie

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

VII Spotkanie

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Janusz Lewandowski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu

PROGRAM SPOTKANIA

  1. Omówienie stanu negocjacji akcesyjnych
  2. Omówienie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej
  3. Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej
  4. Przyjęcie wspólnego oświadczenia
  5. Wspólna konferencja prasowa

wersja pdf

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Przewodniczący komisji zajmujących się sprawami europejskimi parlamentów narodowych Cypru, Czech, Estonii, Polski, Słowenii i Węgier spotkali się na swoim siódmym spotkaniu w Lublanie, 7 grudnia 2001 roku. Uczestnicy spotkania wymienili poglądy z panem Miro Prekiem, członkiem słoweńskiego zespołu negocjacyjnego oraz ambasadorem Belgii, Sami G. Godartem.

Przewodniczący omówili następujące tematy:
- stan negocjacji akcesyjnych,
- proces rozszerzenia Unii Europejskiej,
- debata na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Na zakończenie przewodniczący przyjęli następujące oświadczenie:

1. Zdecydowanie potępiamy ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone z 11 września 2001 roku. Popieramy wzmożoną współpracę międzynarodową w walce z terroryzmem, w szczególności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami kandydującymi. Rozszerzenie UE stało się teraz ważniejsze, gdyż integracja europejska stanowi gwarancję stabilizacji i bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego.

2. Uznajemy postępy dokonane przez członków naszej grupy w negocjacjach akcesyjnych. Oczekujemy, że podczas prezydencji hiszpańskiej UE osiągnie ostateczny cel, jakim jest zamknięcie pozostałych rozdziałów zgodnie z „mapą drogową”.

3. Wzywamy UE do pełnego respektowania „mapy drogowej” i podstawowych zasad procesu akcesyjnego oraz wzywamy państwa członkowskie do ratyfikowania Traktatu z Nicei, tak aby umożliwić państwom kandydującym udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

4. Wyrażamy nasze szczere uznanie dla prezydencji belgijskiej za pracę włożoną w debatę nad przyszłością Europy.

5. Uznajemy wagę wzmocnionej roli parlamentów narodowych w przyszłej architekturze Unii Europejskiej

6. W pełni popieramy Konwent i oczekujemy zaproszenia do uczestnictwa w pracach Konwentu, tak samo jak i we wszystkich etapach debaty na temat przyszłości Europy na równych prawach z państwami członkowskimi

7. Na podstawie konkluzji Rad Europejskich w Nicei i Goeteborgu oczekujemy, że nasze państwa będą uczestniczyć w następnej Konferencji Międzyrządowej jako pełnoprawni członkowie. Wzywamy Unię Europejską do rozważenia zwołania następnej Konferencji Międzyrządowej po akcesji nowych państw.

8. Ustaliliśmy, że VIII Spotkanie Przewodniczących Komisji ds. Europejskich Parlamentów Cypru, Czech, Estonii, Polski, Słowenii i Węgier odbędzie się wiosną 2002 roku na Cyprze.

Tłum. M. Skrzyńska

wróć do góry