Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Joint Parliamentary Meetings > Wspólne spotkanie parlamentarne –...

 

logo be

AAA Print

Wspólne spotkanie parlamentarne – Od Tampere do Hagi: jakie zmiany? Osiągnięcia i braki w budowaniu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

2-3.10.2006, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Małgorzata Sadurska, pos. Henryk Smolarz – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Grzegorz Dolniak – Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP; pos. Edward Siarka – wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP; sen. Zbigniew Romaszewski – przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP; sen. Urszula Gacek – Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA

DOKUMENTY DOSTĘPNE W JĘZYKU POLSKIM

1. Komunikat Komisji Dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Realizacja programu haskiego: przyszłe działania, COM(2006) 331.

2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Komitetu Regionów i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczący dostosowania przepisów tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości, w celu zagwarantowania skuteczniejszej ochrony sądowej, COM(2006) 346.

3. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Sprawozdanie z realizacji programu haskiego w roku 2005, COM(2006) 333.