Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Joint Parliamentary Meetings > Wspólne spotkanie parlamentarne na...

 

logo be

AAA Print

Wspólne spotkanie parlamentarne na temat zmian klimatycznych: sprostanie wyzwaniom

1-2.10.2007, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Piotr Cybulski – Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP; pos. Andrzej Markowiak – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Jarosław Chmielewski – Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA