Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Joint Parliamentary Meetings > Czwarte wspólne spotkanie...

 

logo be

AAA Print

Czwarte wspólne spotkanie parlamentarne na temat przyszłości Europy

3-4.12.2007, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jarosław Kalinowski – Wicemarszałek Sejmu RP; pos. Andrzej Gałażewski – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Wojciech Pomajda – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Marek Ziółkowski – Wicemarszałek Senatu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA