Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Joint Parliamentary Meetings > Czwarte wspólne spotkanie...

 

logo be

AAA Print

Czwarte wspólne spotkanie parlamentarne na temat strategii lizbońskiej

11-12.02.2008, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Grzyb – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Andrzej Gałażewski – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Leonard Krasulski – Komisja Gospodarki Sejmu RP; pos. Mirosława Nykiel – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP; sen. Stanisław Jurcewicz – Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA