Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Joint Parliamentary Meetings > Wspólne spotkanie parlamentarne -...

 

logo be

AAA Print

Wspólne spotkanie parlamentarne - Europa: migracja i integracja

10-11.09.2008, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP; pos. Andrzej Gałażewski – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Edward Siarka – Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP; sen. Zbigniew Cichoń – Komisja Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA