Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Joint Parliamentary Meetings > Wspólne spotkanie parlamentarne -...

 

logo be

AAA Print

Wspólne spotkanie parlamentarne - New deal na rzecz ożywienia gospodarki europejskiej

16-17.02.2009, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; pos. Tadeusz Iwiński – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP; sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP; sen. Eryk Smulewicz – członek Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA