Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Joint Parliamentary Meetings > Wspólne spotkanie parlamentarne –...

 

logo be

AAA Print

Wspólne spotkanie parlamentarne – Europejska wspólnota energetyczna. Rozwiązania na miarę XXI wieku

7-8.06.2010, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Krzysztof Tyszkiewicz - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, pos. Anna Zalewska - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, sen. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, sen. Stanisław Antoni Iwan - członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKANIA