Home > European Parliament > Basic documents

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Basic documents

Procedura wyborcza do Parlamentu Europejskiego

 Akt dotyczący wyborów członków PE w powszechnych wyborach bezpośrednich

 Decyzja Rady Europejskiej ustanawiająca skład PE

Dyrektywa Rady ws. wykonywania prawa do głosowania i kandydowania w wyborach do PE przez obywateli Unii w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

Regulamin PE

Statut posła do PE