Home > EU Databases

 

logo be

AAA Print

EU Databases

  • EUR-Lex – portal dostępu do prawa Unii Europejskiej zawierający m.in.: Dziennik Urzędowy UE, akty prawne UE (traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, wersje skonsolidowane itp.), projekty aktów prawnych, orzecznictwo UE, umowy międzynarodowe, pytania parlamentarne czy budżet UE. Baza pozwala także na śledzenie przebiegu procedur ustawodawczych. Portal w obecnej postaci działa od marca 2013 (przez rok jako wersja testowa równolegle z poprzednią, od marca 2014 jako jedyna wersja). Jest aktualizowany codziennie, a dostęp do niego jest możliwy w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.
  • Obserwatorium Legislacyjne – baza danych Parlamentu Europejskiego monitorująca etapy procesu legislacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prac Parlamentu Europejskiego. Zawiera informacje od 1994 roku.
  • CURIA – całość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.
  • Rejestry dokumentów: