Home > European Parliament > Polish Members of the EP > Polscy członkowie Parlamentu...

 

logo be

AAA Print

Polscy członkowie Parlamentu Europejskiego V kadencji (01.05.2004-19.07.2004)

W okresie od dnia akcesji do początku VI kadencji Parlamentu Europejskiego (2004-2009), zgodnie z art. 25 Aktu Akcesyjnego, Polsce przypadały 54 miejsca w Parlamencie Europejskim. Na mocy decyzji Sejmu i Senatu polskimi członkami PE zostali posłowie i senatorowie, którzy do 30 kwietnia uczestniczyli w pracach Parlamentu jako obserwatorzy. Polscy członkowie PE sprawowali swój mandat do czasu zakończenia V kadencji PE (19 lipca 2004 roku).


LISTA POLSKICH CZŁONKÓW PE

(Lista aktualna na dzień 20 lipca 2004 r.)

 1. sen. Adam Biela (Klub Parlamentarny Ligi Polskich Rodzin)
  Niezrzeszeni
 2. pos. Adam Bielan (PiS)
  Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 3. sen. Andrzej Chronowski (Klub Senatorski Blok Senat 2001)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 4. pos. Zbigniew Chrzanowski (SKL)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 5. pos. Danuta Ciborowska (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 6. pos. Grażyna Ciemniak (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 7. sen. Zygmunt Cybulski (Klub Senacki Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem")
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 8. sen. Bernard Drzęźla (Klub Senacki Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem")
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 9. pos. Krzysztof Filipek (Samoobrona RP)
  Niezrzeszeni
 10. pos. Piotr Gadzinowski (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 11. pos. Andrzej Gałażewski (PO)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 12. pos. Andrzej Gawłowski (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 13. pos. Maciej Giertych (LPR)
  Niezrzeszeni
 14. sen. Genowefa Grabowska (Klub Senacki Socjaldemokracji Polskiej)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 15. pos. Zofia Grzebisz-Nowicka (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 16. pos. Andrzej Grzyb (PSL)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 17. pos. Tadeusz Iwiński (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 18. pos. Jerzy Jaskiernia (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 19. pos. Michał Tomasz Kamiński (PiS)
  Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 20. pos. Bogdan Klich (PO)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 21. pos. Wacław Klukowski (PBL)
  Niezrzeszeni
 22. pos. Eugeniusz Kłopotek (PSL)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 23. pos. Bronisława Kowalska (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 24. pos. Józef Kubica (UP)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 25. pos. Andrzej Lepper (Samoobrona RP)
  Niezrzeszeni
 26. pos. Janusz Lewandowski (PO)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 27. pos. Bogusław Liberadzki (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 28. pos. Marcin Libicki (PiS)
  Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 29. pos. Janusz Lisak (UP)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 30. sen. Bogusław Litwiniec (Klub Senacki Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem")
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 31. pos. Stanisław Łyżwiński (Samoobrona RP)
  Niezrzeszeni
 32. pos. Antoni Macierewicz (RKN)
  Niezrzeszeni
 33. pos. Agnieszka Pasternak (SDPL)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 34. pos. Andrzej Pęczak (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 35. sen. Jerzy Pieniążek (Klub Senacki Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem")
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 36. sen. Bogdan Podgórski (Klub Senacki Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem")
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 37. pos. Jacek Protasiewicz (PO)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 38. pos. Sylwia Pusz (SDPL)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 39. pos. Krzysztof Rutkowski (FKP)
  Niezrzeszeni
 40. pos. Czesław Siekierski (PSL)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 41. pos. Robert Smoleń (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 42. sen. Jerzy Smorawiński (Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 43. pos. Aleksander Szczygło (PiS)
  Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
 44. pos. Jan Tomaka (PO)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 45. pos. Witold Tomczak (LPR)
  Niezrzeszeni
 46. pos. Jerzy Wenderlich (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 47. pos. Marek Widuch (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 48. pos. Marek Wikiński (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 49. pos. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska (SDPL)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 50. pos. Genowefa Wiśniowska (Samoobrona RP)
  Niezrzeszeni
 51. sen. Edmund Wittbrodt (Klub Senatorski Blok Senat 2001)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 52. pos. Janusz Wojciechowski (PSL)
  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
 53. pos. Zbyszek Zaborowski (SLD)
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów
 54. sen. Marian Żenkiewicz (Klub Senacki Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem")
  Grupa Partii Europejskich Socjalistów

KOMISJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO V KADENCJI

 

AFET Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obronnej
BUDG Budgets Komisja Budżetowa
CONT Budgetary Control Komisja Kontroli Budżetowej
LIBE Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs Komisja Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
ECON Economic and Monetary Affairs Komisja Gospodarcza i Walutowa
JURI Legal Affairs and the Internal Market Komisja Spraw Prawnych i Rynku Wewnętrznego
ITRE Industry, External Trade, Research and Energy Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań i Energii
EMPL Employment and Social Affairs Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych
ENVI The Environment, Public Health and Consumer Policy Komisja Środowiska, Zdrowia Publicznego i Polityki Ochrony Konsumentów
AGRI Agriculture and Rural Development Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
PECH Fisheries Komisja Rybołówstwa
RETT Regional Policy, Transport and Tourism Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
CULT Culture, Youth, Education, the Media and Sport Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Środków Masowego Przekazu i Sportu
DEVE Development and Cooperation Komisja Rozwoju i Współpracy
AFCO Constitutional Affairs Komisja Spraw Konstytucyjnych
FEMM Women's Rights and Equal Opportunities Komisja Praw Kobiet i Równych Szans
PETI Petitions Komisja Petycji

wróć do góry