Home > Bibliographies > EU documents: pubication, access,... > Regulaminy instytucji i wybranych...

 

logo be

AAA Print

Regulaminy instytucji i wybranych organów UE (as of 22.08.2016)

Regulaminy instytucji i wybranych organów UE
(oraz wersje ujednolicone, nie mające mocy prawnej)

Regulamin Europejskiego Banku Centralnego 

Regulamin Komitetu Regionów 

Regulamin Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

  Regulamin Komisji

   Regulamin Parlamentu Europejskiego

   Regulamin Rady

   Regulamin Rady Europejskiej

   Regulamin Sądu do spraw Służby Publicznej

   Regulamin Sądu1

   Regulamin Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

   Regulamin Trybunału Sprawiedliwości

    

   wróć do góry

    

    1 Sąd Pierwszej Instancji przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009.