Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > Debate on the state of the Union and...

 

logo be

AAA Print

Debate on the state of the Union and Commission’s work programme for 2013

 1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2013 rok w parlamentach narodowych
  [Informacje z bazy IPEX, COM (2012) 629]
 2. Posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 11 stycznia i 22 lutego 2013 r.
  EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM(2012) 629
 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 23 października 2012 r.
  Debata nad programem prac Komisji na 2013 rok
 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 12 września 2012 r.
  Debata nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii
 5. [List Przewodniczącego Barroso do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, 12.09.2012]

 6. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 11 września 2012 r.
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie programu prac Komisji na rok 2013
 7. [Obserawatorium Legislacyjne PE]

 8. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 4 lipca 2012 r.
  Debata nad przygotowaniem programu prac Komisji na 2013 rok