Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > Debate on the state of the Union and...

 

logo be

AAA Print

Debate on the state of the Union and Commission’s work programme for 2012

 1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2012 rok w parlamentach narodowych
 2. [Informacje z bazy IPEX, COM (2011) 777]

 3. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 3 lutego 2012 r.
  Dyskusja na temat Programu prac Komisji na 2012 rok z udziałem Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusza Lewandowskiego.
 4. [EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM(2011) 777]

 5. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 listopada 2011 r.
  Debata nad Programem prac Komisji na 2011 rok

 6. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 28 września 2011 r.
  Debata w PE nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii
 7. [List przewodniczącego Barroso do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka, 28.09.2011]

 8. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 6 lipca 2011 r.
  Rezolucja dotycząca programu prac Komisji na 2012 rok
 9. [Obserawatorium Legislacyjne PE]

 10. XLV posiedzenie COSAC, Budapeszt, 29– 31 maja 2011 r.
  Debata ogólna na temat sytuacji w Unii Europejskiej
 11. [Opinia z XLV posiedzenia COSAC, 29-31.05.2011]