Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > Debate on the state of the Union and...

 

logo be

AAA Print

Debate on the state of the Union and Commission’s work programme for 2011

 1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2011 rok w parlamentach narodowych
  [Informacje z bazy IPEX, COM (2010) 623]

 2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 3 marca 2011 r.
  Dyskusja na temat Programu prac Komisji na 2011 rok z udziałem Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusza Lewandowskiego
  [Biuletyn z 231. posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej]

 3. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 28 stycznia 2011 r.
  Rozpatrzenie Programu prac Komisji na 2011 rok
  [EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM(2010) 623]

 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 grudnia 2010 r.
  Rezolucja dotycząca komunikatu Komisji w sprawie Programu prac Komisji na 2011 rok
 5. [Obserawatorium Legislacyjne PE]

 6. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 23 listopada 2010 r.
  Debata nad Programem prac Komisji na 2011 rok

 7. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 7 września 2010 r.
  Debata nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii
  [List Prezydenta Barroso do deputowanych do Parlamentu Europejskiego , 7.09.2010]
 8.  

  W związku z nowym cyklem programowania Komisji, na XLV spotkaniu w Budapeszcie w 2011 r. COSAC uzgodniła przeprowadzanie debat nad programem prac Komisji.

  Dokumenty COSAC: