Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > Debate on the state of the Union and...

 

logo be

AAA Print

Debate on the state of the Union and Commission’s work programme for 2014

 1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2014 rok w parlamentach narodowych
  [Informacje z bazy IPEX, COM (2013) 739]
 2. Posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 9 i 10 stycznia 2014 r.
  EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM(2013) 739
 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 20 listopada 2013 r.
  Debata nad Programem prac Komisji na 2014 r.
 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 11 września 2013 r.
  Debata nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii
 5. [List Przewodniczącego Barroso do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, 11.09.2013]
 6. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 4 lipca 2013 r.
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na rok 2014
  [Obserawatorium Legislacyjne PE]