Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Meetings in the framework of the... > Europejski tydzień parlamentarny 2014

 

logo be

AAA Print

Europejski Tydzień Parlamentarny 2014

20-22.01.2014, BRUKSELA

SEMESTR EUROPEJSKI

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Dariusz Rosati (PO) - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Adam Rogacki (PiS) – członek Komisji Gospodarki Sejmu RP, sen. Mieczysław Augustyn (PO) - przewodniczacy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, sen. Kazimierz Kleina (PO) – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Sesja plenarna: wdrożenie semestru europejskiego 2013 i priorytety na 2014 rok.
  2. Międzyparlamentarne spotkania komisji zorganizowane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisję Budżetową PE.

 

KONFERENCJA MIĘDZYPARLAMENTARNA DS. ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO I FINANSOWEGO W UE

W ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego, obok spotkań poświęconych semestrowi europejskiemu, odbyła się Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE.