Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Meetings in the framework of the... > Europejski tydzień parlamentarny 2015

 

logo be

AAA Print

Europejski Tydzień Parlamentarny 2015

3-4.02.2015, BRUKSELA

CYKLE SEMESTRU EUROPEJSKIEGO 2014 I 2015

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Naimski (PiS) – członek Komisji Gospodarki Sejmu RP, sen. Kazimierz Kleina (PO) – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski(PO) – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

  1. Sesja plenarna: ramy europejskiego zarządzania gospodarczego - stan obecny i wyzwania na przyszłość.
  2. Międzyparlamentarne spotkania komisji zorganizowane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisję Budżetową PE.
  3. Sesja plenarna: przegląd strategii Europa 2020 i priorytetów semestru europejskiego 2015.

KONFERENCJA MIĘDZYPARLAMENTARNA DS. ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO I FINANSOWEGO W UE

Po raz drugi Europejski Tydzień Parlamentarny obejmuje, obok spotkań semestru europejskiego, Konferencję Międzyparlamentarną ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE.