Home

 

logo be

AAA Print

VI Spotkanie

4-6.03.2015, RYGA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Dariusz Seliga (PiS) – członek Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, sen. Andrzej Owczarek (PO) – wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP.

PROGRAM pdf

Środa, 4 marca 2015

 • Spotkanie przewdniczących parlamentów południowoeuropejskich
 • Spotkanie przedstawicieli trojki prezydencji i Parlamentu Europejskiego

Czwartek, 5 marca 2015

 • Otwarcie Konferencji
 • SESJA I: Stan realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa
 • SESJA II: Europejska wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony i NATO – lepsza współpraca w świetle nowych wyzwań dla bezpieczeństwa

Piątek, 6 marca 2015

 • SESJA III: Priorytety i zadania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Warsztaty:
  • W kierunku szczytu w Rydze – redefinicja Partnerstwa Wschodniego
  • Europejska odpowiedź na niestabliności i zagrożenia w południowym regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie
  • Wojna hybrydowa – nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy
  • Wyzwania i rozwiązania dla rozmieszczenia grup bojowych UE w ramach istniejącego porządku prawnego
 • Zamknięcie Konferencji - prezentacja wyników dyskusji w ramach warsztatów, przyjęcie konkluzji

DOKUMENTY

 • Konkluzje Konferencji Międzyparlamentarnej pdf / Conclusions of the Inter-Parliamentary Conference pdf_EN