Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > Debate on the state of the Union and...

 

logo slovenia 1

AAA Print

Debate on the state of the Union and Commission’s work programme for 2015

  1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2015 rok - Nowy początek w parlamentach narodowych
    [Informacje z bazy IPEX, COM (2014) 910]
  2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 5 lutego 2015
    EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie , COM(2014) 910
  3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 16 grudnia 2014
    Debata nad Programem prac Komisji na 2015