Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > Debate on the state of the Union and...

 

logo be

AAA Print

Debate on the state of the Union and Commission’s work programme for 2015

  1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2015 rok - Nowy początek w parlamentach narodowych
    [Informacje z bazy IPEX, COM (2014) 910]
  2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 5 lutego 2015
    EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie , COM(2014) 910
  3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 16 grudnia 2014
    Debata nad Programem prac Komisji na 2015