Home

 

logo be

AAA Print

II Szczyt PPUdŚ

11.05.2015, LIZBONA

W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak oraz Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

PROJEKT PROGRAMU pdf

  1. Otwarcie spotkania
  2. Imigracja, azyl i prawa człowieka w regionie eurośródziemnomorskim
  3. Przyjęcie deklaracji ze spotkania
  4. Zamknięcie spotkania

Final declaration of the second Summit of Speakers pdf