Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > Debate on the state of the Union and...

 

logo be

AAA Print

Debate on the state of the Union and Commission’s work programme for 2016

 1. Rozpatrywanie Programu prac Komisji na 2016 rok. Czas na nieprzeciętne działania w parlamentach narodowych
  [Informacje z bazy IPEX, COM (2015) 610]
 2. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 21 grudnia 2015
  [EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM (2015) 610]
 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 16 września 2015 r.
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie programu prac Komisji na rok 2016

  [Obserwatorium legislacyjne PE]
 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 9 września 2015 r.
  Debata nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii

  [State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity – przemówienie przewodniczącego KE, Jean-Claude'a Junckera, EN]

  [Letter from Commission President Juncker and First Vice-President Timmermans to the Presidents of the Parliament and the Council of the EU, 09.09.2015]

  [The State of the Union 2015: Progress on the European Commission's 10 Priorities - strona KE dotycząca debaty nad stanem Unii]
 5. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 7 lipca 2015 r.
  Debata nad przygotowaniem programu prac Komisji na 2016 rok