Home

 

logo be

AAA Print

VII Spotkanie

5-6.09.2015, LUKSEMBURG

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Dariusz Seliga (PiS) – członek Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, pos. Jan Vincent-Rostowski (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Wojciech Skurkiewicz (PiS) – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

Sobota, 5 września 2015

 • Spotkanie trojki prezydencji
 • SESJA I:
  Europejska polityka sąsiedztwa

Niedziela, 6 września 2015

 • SESJA II:
  Zmiany klimatu a bezpieczeństwo
 • SESJA III:
  Warsztaty:
  1. W kierunku bardziej funkcjonalnego zarządzania przepływami migracyjnymi
  2. Wzmocnienie cywilnych misji w ramach WPBiO
  3. Dalsze działania związane z wdrażaniem czerwcowych konkluzji Rady Europejskiej w sprawie obrony
  4. Prezentacja wyników dyskusji w ramach warsztatów, przyjęcie konkluzji, uwagi końcowe

DOKUMENTY

 • Konkluzje Konferencji Międzyparlamentarnej pdf / Conclusions of the Inter-Parliamentary Conference pdf_EN