Home

 

logo be

AAA Print

X SPOTKANIE

26-28.04.2017, MALTA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Wojciech Skurkiewicz (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, pos. Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Rafał Trzaskowski (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, sen. Jarosław Rusiecki (PiS) - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, sen. Adam Bielan (PiS) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Bogdan Klich (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

 

PROJEKT PROGRAMU pdf

Środa, 26 kwietnia 2017

 • Spotkanie przedstawicieli trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Spotkanie przewodniczących delegacji
 • Spotkanie grup politycznych

Czwartek, 27 kwietnia 2017

 • Otwarcie sesji, powitanie, uwagi wstępne
 • Sesja I:
  Europejska polityka sąsiedztwa – stan prac
  Debata
 • Sesja II:
  Europejska reakcja na niestabilność i zagrożenia na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie
  Debata
 • Równoległe warsztaty
  Warsztat 1 – Polityka migracyjna UE w 2017 i w dalszej perspektywie
  Warsztat 2 – Zwalczanie propagandy i wojna informacyjna
  Warsztat 3 –  Europejski plan działań w sektorze obrony i stosunki UE-NATO

Piątek, 28 kwietnia 2017

 • Sesja III: Wymiana poglądów na temat priorytetów i strategii UE w obszarze WPZiB i WPBiO
  Debata
 • Sesja końcowa
  Przedstawienie wyników warsztatów i przyjęcie konkluzji
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Wnioski końcowe Konferencji Międzyparlamentarnej pdf / Final Conclusions of the Inter-Parliamentary Conference pdf_EN