Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > Debate on the state of the Union and...

 

logo be

AAA Print

Debate on the state of the Union and Commission’s work programme for 2018

DEBATA W SEJMIE

25.01.2018

Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP
EDL-S Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie, COM (2017) 650
Opinia nr 29 przesłana 29.01.2018 w dialogu politycznym do przewodniczących KE, PE i Rady UE

DEBATA W PE

24.10.2017 Posiedzenie Parlamentu Europejskiego
Debata nad Programem prac Komisji na 2018
13.09.2017 Posiedzenie Parlamentu Europejskiego
Debata nad oświadczeniem (orędziem) przewodniczącego Komisji o stanie Unii
Nagranie video debaty nad stanem Unii - EPTV
05.07.2017 Posiedzenie Parlamentu Europejskiego
Odrzucenie rezolucji w sprawie przygotowania programu prac Komisji na rok 2018
Obserawatorium Legislacyjne PE

PODSTAWOWE DOKUMENTY