Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > EC Programming Documents > Debate on programming documents for 2006

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

Debate on programming documents for 2006

 1. Posiedzenie Sejmu RP, 16 grudnia 2005 r.
  Debata plenarna nad Programem legislacyjnym i programem prac Komisji na 2006 r.

  [Źródła: Informacja w sprawie planu legislacyjnego Komisji Europejskiej na 2006 rok - druk sejmowy nr 120; Informacja w sprawie planu legislacyjnego Komisji Europejskiej na 2006 rok - 5. posiedzenie Sejmu w dniach 14-16 grudnia 2005 – stenogram z debaty; Krótkie streszczenie debaty plenarnej Sejmu nad Programem Legislacyjnym i Programem Prac Komisji na 2006 r. przesłane do Folketingu i do sekretariatu COSAC, zgodnie z sugestią zawartą w liście przewodniczącego Ch. Mejdahla]

 2. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 grudnia 2005 r.
  Przyjęcie rezolucji w sprawie Programu legislacyjnego i programu prac Komisji na 2006 rok. Parlament m.in.:
  • zaapelował do Komisji m.in. o poprawienie spójności prezentacji i zawartości programu rocznego, w szczególności poprzez dołączenie do każdego wniosku podstawy prawnej,
  • wyraził nadzieję, że w bardzo niedalekiej przyszłości program roczny stanie się prawdziwym międzyinstytucjonalnym programem działań.

  [Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Programu Legislacyjnego i Programu Prac Komisji na 2006 r. (COM(2005)0531), P6_TA-PROV(2005)0524, 15.12.2005.]

 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 15 listopada 2005 r.
  Debata nad Programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2006 rok.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Programem legislacyjnym i programem prac na rok 2006, 15.11.2005.]