Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > EC Programming Documents > Debate on programming documents for 2007

 

logo be

AAA Print

Debate on programming documents for 2007

 1. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 5 stycznia 2007 r.
  Rozpatrzenie informacji nt. Programu legislacyjnego i programu prac Komisji Europejskiej na 2007 rok.

  [Źródło: Biuletyn z 46. posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej, 5.01.2007]

 2. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 13 grudnia 2006 r.
  Przyjęcie rezolucji w sprawie Programu legislacyjnego i programu prac Komisji na 2007 rok. Parlament m.in.:
  • z zadowoleniem przyjął fakt, że w programie położono nacisk na unowocześnienie gospodarki europejskiej i poprawę dobrobytu obywateli, uwzględniając szereg propozycji komisji PE,
  • poprosił Komisję o wyjaśnienie, dlaczego pominęła w programie na 2007 r. kilka inicjatyw legislacyjnych wbrew żądaniom komisji PE,
  • wyraził ubolewanie z powodu braku powiązań między programem legislacyjnym i prac a procedurą budżetową.

  [Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Programu legislacyjnego i programu prac Komisji na 2007 r., P6_TA-PROV(2006)0565, 13.12.2006.]

 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 14 listopada 2006 r.
  Debata nad Programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2007 rok.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Programem legislacyjnym i programem prac na rok 2007, 14.11.2006.]