Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > EC Programming Documents > Debate on programming documents for 2009

 

logo be

AAA Print

Debate on programming documents for 2009

 1. Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP nie rozpatrywała Rocznej strategii politycznej na 2009 rok ani Programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 rok.

 2. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 18 listopada 2008 r.
  Debata nad Programem działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 rok.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Programem legislacyjnym i programem prac na rok 2009, 18.11.2008.]

 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 24 września 2008 r.
  Debata w sprawie priorytetów PE do programu legislacyjnego i prac Komisji na 2009 rok.
  Po raz pierwszy debatę taką zorganizowano przed oficjalnym przedstawieniem programu prac Komisji, zaplanowanym na listopad. Grupy polityczne przedstawiły sześć projektów rezolucji w sprawie priorytetów PE do programu legislacyjnego i prac Komisji na 2009 rok, jednak Parlament Europejski nie przyjął żadnego z nich.

  [Źródło: Priorytety Parlamentu Europejskiego do programu legislacyjnego i prac Komisji na rok 2009 (debata), 24.09.2008, C. Sampol: MEPs issue disjointed message on their 2009 priorities, „Europolitics”, 25 September 2008, No. 3603, s. 10.]

 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 24 kwietnia 2008 r.
  Przyjęcie rezolucji w sprawie Rocznej strategii politycznej Komisji na 2009 rok. Parlament m.in.:
  • wezwał Komisję do rozważenia, jakie rozwiązania przejściowe należy wprowadzić w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w oczekiwaniu na wejście w życie Traktatu z Lizbony,
  • przypomniał, że traktat przewiduje nową rolę PE w polityce obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, co oznacza m.in. zmianę niektórych przepisów dotyczących obowiązującej struktury filarowej,
  • podkreślił znaczenie przygotowań do wejścia w życie traktatu w zakresie powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych we współpracy z PE oraz w ramach stosunków Komisji z Parlamentem i Radą.

  [Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2009, P6_TA-PROV(2008)0174, 24.04.2008.]

 5. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 11 marca 2008 r.
  Debata nad Roczną strategią polityczną 2009.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Roczną strategią polityczną na rok 2009, 11.03.2008.]