Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > EC Programming Documents > Debate on programming documents for 2010

 

logo be

AAA Print

Debate on programming documents for 2010

 1. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 21 maja 2010 r.
  Rozpatrzenie Programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2010 rok.

  [Źródło: Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej, COM(2010) 135]

 2. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 20 kwietnia 2010 r.
  Debata nad Programem działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2010 rok.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Programem legislacyjnym i programem prac na rok 2010, 20.04.2010]

 3. Informacje na temat komunikatu Komisji Roczna strategia polityczna na 2010 rok (COM(2009) 73) można znaleźć w Obserwatorium Legislacyjnym Parlamentu Europejskiego przy procedurze BUD/2009/2005, 2010 budget: section III, Commission: guidelines.

  [Źródło: Obserwatorium Legislacyjne, COM(2009) 73]

 4. Posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 21 maja 2009 r.
  Rozpatrzenie informacji nt. Rocznej strategii politycznej na 2010 rok.

  [Źródło: Biuletyn ze 119. posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej, 21.05.2009]